Chci přihlásit dítě

Přihlásit lze děti ve věku 4-8 let.

Informace: lekce probíhají 60min 1x týdně, tréninkové skupiny máme v pondělí, úterý a ve čtvrtek. Více info na 731 677 156 p. Ficenc.

Příspěvek za cvičení je stanoven 2500kč/cvičební rok (start druhý nebo třetí týden v září 2021 a konec v půlce června 2022). Příspěvek je vybírán ve dvou splátkách 1250kč v září a 1250kč v lednu.

Děti během školního roku obdrží tričko s logem projektu a motivační deníček na razítka za jednotlivé disciplíny.

Ročník narození

Vaše telefonní číslo